Cada producte Kundalini neix d’una forta idea i relata una específica trajectòria creativa i tecnològica. La filosofia de l’empresa italiana, uneix des de sempre un enfocament anticonvencional i la recerca de noves estètiques amb un profund coneixement dels materials i de les tecnologies.

Els llums de Kundalini estan caracteritzades per un sentit de la color i de la geometria sempre inèdit i amb un alt índex creatiu i extreuen la inspiració, en cada ocasió, de mons diversos.

La rica i variada col·lecció de llums Kundalini, en constant transformació, és fruit de la col·laboració de dissenyadors i arquitectes de fama internacional, però també de talents emergents, que comparteixen i ressalten la missió de l’empresa.