1 – Les dades dels usuaris registrats a través dels formularis habilitats a l’efecte en el lloc web són recaptades per SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L. amb la finalitat de facilitar la prestació dels productes i serveis que SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L. proporciona a través d’aquest lloc web, així com per facilitar-li informació comercial sobre serveis que puguin ser del seu interès.

2 – D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant, LOPD), SBD il.luminació & Consulting SLU, titular del lloc web www.sbdiluminacion. com (en endavant, el lloc web o SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING SL), informa l’usuari d’aquest lloc de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING SL i sota la seva responsabilitat.

3 – Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l’usuari i veracitat de les dades : Els camps marcats amb un asterisc (*) en el formulari de registre a emplenar per l’usuari són estrictament necessaris per atendre a la seva petició, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L. són veraces i es fa responsable de comunicar a la mateixa qualsevol modificació dels mateixos.

4 – Consentiment de l’usuari : L’enviament de dades personals, mitjançant l’ús dels formularis electrònics de SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L. o, si escau, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés de l’remitent a el tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats, serveis i productes relacionats amb les finalitats dels llocs web de SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING SL , així com a l’enviament de comunicacions via electrònica amb informació relacionada amb SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING SL i les seves iniciatives.

5 – Drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dels usuaris : L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació a l’tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos en la LOPD. Podrà exercir aquests drets dirigint-se a SBD Il.luminació, c / Vilarrúbias 16, 08202 Sabadell – Barcelona – Espanya.

6 – Seguretat : SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L. manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme a el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’usuari faciliti a través del lloc web, sense perjudici d’informar-lo que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L. es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals incloses en el fitxer automatitzat d’acord amb la legislació aplicable, així com a conferir-los un tractament segur en les cessions i transferències internacionals de dades que, si escau, puguin produir-se.

7 – Galetes i IP : L’usuari accepta l’ús de galetes i seguiments d’IPs. El nostre analitzador de tràfic de el lloc utilitza galetes i seguiments d’IPs que ens permeten recollir dades a efectes estadístics com: data de la primera visita, nombre de vegades que s’ha visitat, data de l’última visita, URL i domini de la qual prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant això, l’usuari si ho desitja pot desactivar i / o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador d’Internet. SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L. no utilitza tècniques de “spamming” i únicament tractarà les dades que l’usuari transmeti mitjançant els formularis electrònics habilitats en aquest lloc web o missatges de correu electrònic.
El tractament de les dades de caràcter personal, així com l’enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, són conformes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE de 14 de desembre de 1999) ia la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat d’Informació i de Comerç Electrònic (BOE de 12 de juliol de 2002).

8 – Modificació de la present política de privacitat: SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria, informant prèviament als usuaris dels canvis que en ella es produeixin.

Nota legal

Segons la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es faciliten les següents dades:
SBD IL·LUMINACIÓ & CONSULTING S.L.
C.I.F.: ES B64624950
Direcció: c/ Vilarrúbias, 16 – 08202 – Sabadell – Barcelona – España
Telèfon: (+34) 93 725 4565